Đã có ai tự hỏi sao mùa thu yếu đuối và mỏng manh thế? Như câu chuyện mưa tình yêu đẹp mà buồn muôn thuở. Đã có ai nhớ về mùa thu như nhớ đến một trái tim.
Nhật ký Eva

Mưa tình

Đã có ai tự hỏi sao mùa thu yếu đuối và mỏng manh thế? Như câu chuyện mưa tình yêu đẹp mà buồn muôn thuở. Đã có ai nhớ về mùa thu như nhớ đến [Xem thêm]