Trang chủ Thẻ Ngày quốc tế phụ nữ

Thẻ: ngày quốc tế phụ nữ

Phụ nữ thông minh họ chẳng cần quà và hoa ngày...

Người phụ nữ xứng đáng được tôn trọng, được yêu thương, được tự do lựa chọn ước mơ của mình, sống bằng những gì trọn vẹn nhất mà không bị kìm kẹp bởi những rào cản xã hội.