Mưa tình Archive

Mưa tình

Đã có ai tự hỏi sao mùa thu yếu đuối và mỏng manh thế? Như câu chuyện mưa tình yêu đẹp mà buồn muôn thuở. Đã có ai nhớ về mùa thu như nhớ đến một trái tim. Mưa tình Mưa lất phất như sương mù trải rộng Gió khẽ … Read more